# اودیسه

تناظر فصول با رنگها و اعضا و هنرها و روش روایت

عنوان فصل   عضو بدن رنگ نماد هنر یا علم فن داستانگویی 1-تلماکوس              -- سفید-طلایی وارث یزدان شناسی-الهیات روایت از زاویه دید جوان 2-نِستور       -- قهوه ای اسب تاریخ سوال و جواب شخصی 3-پروتئوس      -- سبز جزر و مد زبان شناسی تک گویی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید