# ادبی

تصاویر فصل دوم اولیس جیمز جویس

تصاویر از پروژه جویس دانشگاه مونتانا به کوشش جان هانت 2011-2014 http://cas.umt.edu/english/joyce/index.php?chapter=nestor&notes=1        کتابخانه سن ژنویو در پاریس   تابلویی از صحنه ترور جولیوس سزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید