ترجمه جدول زمانی و مکانی رخدادهای رمان اولیس و فصل بندی هومری آن

زمان

مکان

موضوع و نام فصل

 

 

8 صبح

10 صبح

11 صبح

 

 

قلعه مارتلو

مدرسه

ساحل دریا

 

بخش نخست: تِلِماکیا Telemachia

1-تلماکوس              Telemachus     

2-نِستور       Nestor

3-پروتئوس      Proteus                                                    

 

زمان

8 صبح

10 صبح

11 صبح

12 ظهر

1 بعد از ظهر

2 بعد از ظهر

3 بعد از ظهر

4 بعد از ظهر

5 بعد از ظهر

8 عصر

10 شب

نیمه شب

 

زمان

1بعد از نیمه شب

2 بعد از نیمه شب

--

 

مکان

خانه

حمام ترکی

گورستان

دفتر روزنامه

اغذیه فروشی

کتابخانه

خیابانهای دوبلین

بارِ هتل اورموند

میخانه

صخره های کنار دریا

بیمارستان زنان-زایشگاه

فاحشه خانه

 

مکان

جان پناه

خانه

تختخواب

 

 

بخش دوم: اودیسه یا ماجراها The Odyssey or Adventures

4-کالیپسو     Calypso

5-لوتوس خور ها The lotus eaters

6-دوزخ Hades 

7-خدای باد (اِیولوس) Aeolous

8-آدم خورها The Lestrygonians

9-سیلا و چَریبدیس Scylla and Charybdis

10-صخره های سرگردان The Wandering Rocks

11-سیرِن ها  (اغواگران دریا) The Sirens

12-سیکلوپس (غول یک چشم) The Cyclops

13-ناسیکا Nausica

14-نَرّه گاوهای آفتاب The Oxen of the Sun

15-سیرسه (زنِ جادو)   Circe

بخش سوم : بازگشت The Nostos

16-یومائوس Eumaeus

17-ایتاکا Ithaca

18-پِنلوپه  Penelope

 

جدول بالا ترجمه و ادای احترام من است نسبت به متن عربی اولیس                           (به قلم طه محمود طه 1982) که یکی از موفق ترین ترجمه های اولیس نیز هست.

ترجمه محمود طه را هومن ایران نژاد در اختیارم گذاشت.

مثل همیشه سپاسگزارم.

/ 0 نظر / 54 بازدید