انتشار فصل نخست رمان اولیس در مجله ادبی "پیاده رو"

 

 

به اطلاع خوانندگان می رساند فصل نخست رمان اولیس در سایت مجله ادبی پیاده رو منتشر شد

http://www.piadero.ir/portal/index.php?do=post&id=934

این نسخه از ترجمه این مزیت را داراست که با دو بار کلیک بر شماره پاورقی در متن به آن پاورقی ارجاع داده می شوید و با دو بار کلیک مجدد به همان نقطه از متن باز می گردید.

تا جایی که اطلاع دارم تنها مجله پیاده رو در حال حاضر می توانست این امکان را برای نزدیک به دویست پاورقی

 فصل اول فراهم کند.

/ 0 نظر / 53 بازدید