تناظر فصول با رنگها و اعضا و هنرها و روش روایت

عنوان فصل

 

عضو بدن

رنگ

نماد

هنر یا علم

فن داستانگویی

1-تلماکوس             

--

سفید-طلایی

وارث

یزدان شناسی-الهیات

روایت از زاویه دید جوان

2-نِستور      

--

قهوه ای

اسب

تاریخ

سوال و جواب شخصی

3-پروتئوس     

--

سبز

جزر و مد

زبان شناسی

تک گویی درونی-مذکر

4-کالیپسو    

کلیه

نارنجی

حوری

علم اقتصاد

روایت از زاویه دید بالغ

5-لوتوس خور ها

اعضای تناسلی

--

عشای ربانی

گیاه شناسی و شیمی

روایت خود محور

6- دوزخ

قلب

سفید

سرایدار-سرپرست

دین-مذهب

کابوس

7- خدای باد-اِیولوس

ریه

قرمز

ویراستار

منطق

صغری و کبرای منطقی

8- آدم خورها

مِری

خونی

پاسبان

معماری

افت و خیز و ضربان

9- سیلا و چَریبدیس

مغز

--

استراتفورد-لندن

ادبیات

مناظره و جدل

10- صخره های سرگردان

گردش خون

رنگین کمان

شهروند

مکانیک

هزارتو-ماز-لابیرنت

11- سیرِن ها  (اغواگران دریا)

گوش

مرجانی-قرنفلی

دختران ساقی میخانه

موسیقی

فوگا پِرِکانونِم (موسیقی توالی اصوات)

12- سیکلوپس (غول یک چشم)

عضله

سبز

فنیان ها

سیاست

ژیگانتیزم (زاویه دید غول)

13- ناسیکا

چشم-بینی

طوسی-آبی

باکره

نقاشی

برآماسیدن و فرو خفتن آماس

14- نرّه گاوهای آفتاب

زهدان

سپید

مادر

پزشکی

نمو جنینی

15- سیرسه (زنِ جادو)

دستگاه حرکتی

--

فاحشه

جادو

توهم

16- یومائوس

اعصاب

--

ملوانان

کشتیرانی-ناوبری

روایت از زاویه دید کهنسال

17- ایتاکا

اسکلت

--

ستاره دنباله دار

دانش طبیعی

پرسش و پاسخ غیر شخصی

18-پنلوپه

گوشت

 

زمین

--

تک گویی درونی مونث

 

جویس در تقلید از کتاب جاودانه "کمدی الهی" دانته مهندسی عجیبی در اثر خود برقرار کرده و رنگها و اعضا و فنون را با فصول کتاب متناظر قرار می دهد.

 

 جدول بالا ترجمه و ادای احترام من است نسبت به متن عربی اولیس (به قلم طه محمود طه 1982) که یکی از موفق ترین ترجمه های اولیس نیز هست.

ترجمه عربی محمود طه را هومن ایران نژاد در اختیارم گذاشت.

با سپاس از او 

/ 0 نظر / 17 بازدید