ادامه تصاویر فصل اول بر اساس پروژه جویس دانشگاه تگزاس

پاپ الکساندر ششم مردی از قرون وسطی-حامی هنر ها..در فصل اول صورت گوشتالوی باک شباهتی با او دارد...

 

چالرز آلگرنون سوینبورن. در فصل اول باک مولیگان با نام اآلگی از او یاد می کند...

 

قلمرو امپراطوری پارس-سربازان یونانی که مزدور ایرانیان شده و در قلمرو امپراطوری آواره شده بودند پس از مدتها سرگردانی به دریای سیاه رسیدند و فریاد بر آوردند: دریا! دریا! و از آنجا به یونان بازگشتند.

 

اصطلاح تن سگ یا فعله سگ یا لش سگ و مفهوم آن...

 

هرمس در میان یونانیان و معادل رمی او (مرکوری یا مرکور) با کلاه و پای افزار پردار نشان داده می شود. او پیام آور سایر خدایان است. او خدای حامی تجار و دزدان نیز هست...

 

ددالوس و فرزندش ایکاروس...

 

ددالوس(هنرمند-معمار پر تدبیر و حیله) برای خود و پسرش بالهایی از پر و موم ساخت. پسر بیش از حد به آفتاب نزدیک شد و پرش بسوخت و فرو افتاد...

 

ددالوس و ایکاروس در ادبیات غرب سخت منبع الهام و رجوع بوده اند...

 

جیمز جویس را "شوخ-جد" گفته اند...

 

از دیگر اقدامات مشهور ددالوس آن بود که در جزیره کرت هزار تویی ساخت که میناتوروس (هیولای نیمی گاو و نیمی انسان) را در آن نگاه می داشتند.

 

ددالوس برای ملکه کرت(پاسیفه) گاوی ساخت تا ملکه به درون آن برود و گاوی که دوست داشت بیاید و با او عشق بازی کند. حاصل این رابطه مینوتاروس بود.

 

جویس در مدرسه یسوعی کلانگوز در شش سالگی (با لباس روشن در وسط تصویر)-او کم سن ترین شاگرد بود.

 

جیمز جویس از ناراحتی چشم رنج می برد و دو بار چشمانش جراحی شد

 

 

/ 0 نظر / 103 بازدید