سیاست نامگذاری در ترجمه اولیس

روش ترجمه نامها در ترجمه رمان اولیس و سیاستِ کلیِ نامگذاری:

ضمن آنکه باید نهایت حقشناسی را از دقت نظر و پشتیبانی هومن عزیز در گرد آوردن نابترین مطالب به جا بیاورم، از آنجا که با او گفتگویی داشتم درباره ترجمه اسامی، بر خود لازم میدانم نتیجه آن نشست را به اطلاع خوانندگان برسانم.

1-اسامی مشهور در زبان فارسی دقیقا به همان شکل که آشنای فارسی زبانان است، به کار برده می شود. مثال: "اولیس" با این که تلفظ فرانسه است، از زمان ترجمه آقای سعید نفیسی از ایلیاد و اودیسه در میان فارسی زبانان جا افتاده است،پس بنابر این به جای یولیسیز در تلفظ انگلیسی به کار خواهد رفت. یا افلاطون به جای پلِیتو و ارسطو به جای اِریستاتل آورده شده است که هر دو مورد شکل این نامها در زبان عربی و فارسی است.

2-در مورد اسامی نا آشنا برای فارسی زبان، با توجه به آنکه اصل کتاب به انگلیسی است، سعی میشود اسامی طوری آورده شود که یک نفر فارسی زبان کلمات انگلیسی را تلفظ می کند. مثال : Dublin تلفظ دقیق انگلیسی : دابلِن، تلفظ ما: دوبلین یا دابلین.   Mulligan  : تلفظ دقیق انگلیسی : مالیگِن تلفظ ما: مولیگان، Hydrogen تلفظ دقیق انگلیسی : هایدروجِن، تلفظ فرانسه و تلفظ قدیم فارسی : ئیدروژن

تلفظ امروز فارسی زبانان : هیدروژن.

3-در مورد اسامی شرقی که به زبان انگلیسی راه یافته و عموما تغییر کرده است، من آن نام آشنای شرقی را به کار خواهم برد. مثال:  Avicenna  در ترجمه : ابن سینا، Averroes در ترجمه : ابن رشد،  

Moses Maimonides  موسی ابن میمون

4-در تمام این موارد تلاش من این است که خواننده را با نامگذاری سخیف و کج سلیقگی به زحمت نیاندازم و دست انداز در مسیر دشوار خوانش رمان اولیس ایجاد نکنم.

/ 0 نظر / 37 بازدید