مقاله ای از من با عنوان :

 

پیوندهای اودیسه هومر و اولیس جیمز جویس چقدر جدی است؟

 

در سایت ادبی مد و مه انتشار یافت.

 

جهت مطالعه لینک زیر را در آدرس بار کپی بفرمایید :

http://www.madomeh.com/site/news/news/2964.htm