میکائیل ملک مقرب مجازات کننده بدعت گزاران و مدافع راست دینی

 

توماس آکویناس از آبای کلیسای کاتولیک. او عقاید مسیحی را با فلسفه ارسطو تلفیق کرد و طرفدار اثبات منطقی عقاید مسیحی بود. مدخل الهیات از کتب مرجع کلیسای کاتولیک است.

 

عصای چوب زبان گنجشک نظیر عصای استیون ددالوس

 

پلکان یک برج مارتلو که به بام برج میرود

 

نمای داخلی برج مارتلوی خلیج دوبلین که اکنون با تلاش برای بازسازی شرایط زمان جویس به موزه تبدیل شده است

 

تدهین بیماران و محتضران از مراسم رسمی در کلیسای کاتولیک است که معمولا توسط کشیش انجام می شود

 

جویس در جوانی

 

نمونه ای از یک کلاه محله لاتینی از آن نوعی که استیون بر سر می گذارد

 

شپش جوریدن در سر و لباس فرزندان و شوهران حتی تا قرن بیستم از وظایف مادران در خانواده های فقیر اروپایی بوده است.

 

نورا بارناکل معشوقه و بعدها همسر جویس

 

می موری جویس مادر جیمز جویس در معیت شوهرش پدرش و جیمز کوچک

 

مالاکای از انبیای بنی اسرائیل

گروهی از بازیگران دوره گرد شبیه لال باز ها در عصر ویکتوریا و ادوراد . باک مولیگان استیون را بهترین بازیگر دوره گرد خطاب می کند.

 

یک قایق پستی در حال ترک بندر کینگزتاون در خلیج دوبلین

 

جبل زیتون در نزدیکی اورشلیم. جایی که عیسی مسیح از آنجا عروج کرد