مطلبی با عنوان لزوم ترجمه شفاهی در یوتیوب منتشر شد.

 

 

 

https://youtu.be/Q72xUZd6mzY

 

کوروش عزیز انتشار اولیس بصورت متن همراه با پاورقی ها حتما ادامه پیدا خواهد کرد. خوانش اولیس در یوتیوب اگر عملی بشود صرفا یک مکمل انتخابی خواهد بود.

ممنون از اضهار نظر مفید شما