از روزی که شروع به ترجمه اولیس کردم به این فکر می کنم که با پاورقی ها چه باید کرد. نظرات خیلی زیادی در این مورد از مخاطبین دریافت کرده ام.

انتشار الکترونیک این امکان را فراهم کرده که با اتصال لینک و با یک کلیک شما به پاورقی ارجاع داده شوید و بخوانید که از ورق زدن کتاب آسان تر است ولی حجم پاورقی های اولیس آنقدر زیاد است که داد بسیاری دوستان را در آورده و چشم پوشیدن از آن هم ممکن نیست.

به این فکر افتادم که متن ترجمه را برای علاقمندان بخوانم و دشواری ها را توضیح بدهم یعنی خودم پاورقی اولیس بشوم و این کار را در یوتیوب بکنم.

لطفا در این مورد نظر بدهید.

آیا دسترسی به کلیپهای ده دقیقه ای در یوتیوب از ایران عملی است؟

نسخه های صوتی متعددی از اولیس به زبان اصلی در فضای مجازی پیدا می شود که طرفداران زیادی دارد به خصوص که شنیدن بُعد دیگری به داستان اضافه می کند که شدیدا مورد توجه جیمز جویس بوده است.

 


شاید این کار را امتحان کنم و از خوانندگان تقاضا دارم بازخورد آن را به من منتقل کنند.